De Bevers hadden een geslaagde opkomst 😄

In 3 groepjes: Rood, geel en blauw hebben we een route gelopen aan de hand van een GPS om 5 kaartjes te vinden. Bij het eindpunt gingen we limonade drinken en de kaartjes op alfabetische volgorde hangen. Daar kwam een coördinaat uit die leidde naar een geocash en weer terug naar de parkeerplek.