Bevers op natuurwerkdag

Vandaag is het natuurwerkdag šŸ•

Om goed voor de natuur te zorgen hebben de Bevers vandaag afval opgeruimd rondom het terrein. Eerst hebben we een quiz gedaan om te kijken wat de bevers weten over afval. Daarna hebben we handschoenen šŸ§¤šŸ¦ŗaangedaan en zijn we met vuilniszakken op pad gegaan. We hebben alle 3 de vuilniszakken weten te vullen.

De bevers hebben super hun best gedaan en waren enthousiast!
Toen we terug kwamen bij het gebouw kregen de bevers voor hun harde werk een lekkere appelflap of een koekje. Ondertussen hebben ze via een bingo kaart gekeken wat er allemaal aan afval is gevonden. Toen was de opkomst alweer voorbij. Het was weer hartstikke gezellig! šŸ˜ƒ