Lidmaatschap 2021

De contributie bedraagt per 1 januari 2021:
Eerste kind
per kwartaal € 34,50
per jaar € 133,00 (bij betaling ineens vóór 31 januari)

Elk volgend kind
per kwartaal € 33,50
per jaar  € 129,00 (bij betaling ineens vóór 31 januari)

Wil je eens komen kijken, dit kan vier keer zonder kosten, meld je aan via de groene knop rechts boven aan de pagina.

Belangrijke informatie over betaling

 • Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december
 • Het rekeningnummer is NL41 INGB 0004 8833 29 t.n.v. Scoutinggroep De Esdoorn te Leeuwarden
 • De contributie voor volgende jaren zal worden medegedeeld via onze nieuwsbrief
 • U kunt betalen per kwartaal of per jaar
 • Betaling is mogelijk op twee manieren:
  • Per automatisch incasso
  • Per handmatige overboeking via bank/giro

Automatische incasso

Betaling per automatische incasso verdient onze voorkeur, aangezien dit administratief gezien veel minder werk met zich meebrengt. De incasso van de contributie zal eenmaal per kwartaal plaatsvinden en indien u gebruik gaat maken van deze regeling zullen wij op ieder kwartaal € 2,00 in mindering brengen.

Mocht u van onze incassomogelijkheid gebruik willen maken dan kunt u dit zelf aangeven in de Scouting Online omgeving (www.sol.scouting.nl) van scouting Nederland. Wanneer u inlogt kunt u dit invullen bij “aanvullende lidgegevens” welke u vindt onder het kopje “mijn basisgegevens”. Maar u kunt ook altijd een mailtje sturen naar ledenadministratie@scouting-esdoorn.nl

Handmatige overboeking

Indien u niet per automatische incasso betaalt, dient u zelf zorg te dragen voor tijdige betaling van de contributie op onze rekening.

 • Indien u per jaar betaalt, dient u het bedrag vóór 31 januari van het nieuwe boekjaar te voldoen.
 • Indien u per kwartaal betaalt, dient het bedrag op onze rekening te zijn bijgeschreven voor het einde van de eerste maand van ieder kwartaal, dus vóór 31 januari, 30 april, 31 juli en 31 oktober.

 U ontvangt van ons geen nota of acceptgiro. Dit brengt voor een kleine vereniging teveel kosten met zich mee. Wel willen wij u wijzen op de mogelijkheid dat u uw bank/giro opdracht geeft om de contributie periodiek bij u af te schrijven. Informatie hierover kunt u verkrijgen bij onze penningmeester. 

Beëindiging lidmaatschap

Het beëindigen van het lidmaatschap dient te geschieden door één maand voor het eerstvolgende kwartaal het lidmaatschap op te zeggen via het onderstaande formulier.

De kwartalen beginnen op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.

Maakt u daarbij melding van het feit per wanneer uw kind geen lid meer is van onze groep. Dit in verband met het zuiver houden van de administratie en met de financiële afwikkeling. Het zou vervelend zijn wanneer hierover  misverstanden ontstaan. Afmelden dient te gebeuren bij de ledenadministratie en bij de penningmeester. U dient gebruik te maken van het volgende formulier.